17 oktober 2016

Weblog van Willem de Wit

Mijn naam is Willem Arend de Wit en ik ben geboren in het jaar 1953. Sinds 1997 deel ik het leven met mijn echtgenote Evelien. We zijn ouders van drie volwassen kinderen die al weer jaren zelfstandig zijn en hun eigen huishouding voeren.
Ik heb een christelijke opvoeding genoten en tot aan mijn vroege puberjaren was ik een blij kind van God. Na de overgang van zondagsschool naar het bijwonen van de wekelijkse (kerk-)diensten begon die blijdschap steeds meer af te nemen.
Als kind waren mij een aantal regels geleerd, regels die me blij maakten en houvast gaven, regels die gebaseerd waren op onderstaande tekst:
De eerste en belangrijkste regel is deze: "De Heer is je God. Je moet van Hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand." Maar de tweede regel is net zo belangrijk: "Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf." Matteüs 22:37-40 (Bijbel in gewone taal)
In de praktijk van alle dag binnen de kerkelijke gemeente zag ik daar hoegenaamd niets van terug. Wat mij als kind was geleerd, wat mij juist een blij kind van God maakte, leek daarmee een leugen. In de worsteling die dat opleverde, heb ik besloten de kerk te verlaten. Ook heb ik jarenlang mijn uiterste best gedaan me af te sluiten voor God.
In de jaren die volgden werd duidelijk dat mijn fundament daardoor was aangetast. Om antwoorden te vinden op vragen, die gedurende mijn reis over de levensweg opkwamen, moest ik op zoek naar andere 'waarheden'. Deze zoektocht leidde er toe dat ik vele levensovertuigingen heb onderzocht, maar daarin nooit de antwoorden heb gevonden.
De puzzelstukjes van mijn leven vielen pas op zijn plek en kregen betekenis toen ik in 1995 de roepstem van God niet langer kon weerstaan.
De jaren na mijn wedergeboorte waren zeker niet minder kalm dan de jaren daarvoor, met dat verschil dat God nu door de Heilige Geest in mij woont. Mijn levensweg bleef één groot vormingsproces. Dit vormingsproces, aangevuld met een scholing tot maatschappelijk werker en de kennis opgedaan in een aantal dienstbare beroepen, maakt mij tot een inmiddels bruikbaar instrument in Gods hand. 

Ik onderhoud een levende relatie met de Heer van mijn leven en wil van daaruit mijn toenemende kennis, ervaring en inzicht in Zijn Woord graag delen met hen die er hun voordeel mee willen doen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Je bericht wordt eerst even gecontroleerd, dus het kan even duren voor je hem terugziet.